Regulamin zakup贸w w sklepie internetowym

Warunki 艣wiadczenia us艂ug

Regulamin sklepu internetowego www.oliviaplum.pl

Niniejszy Regulamin okre艣la warunki i zasady, zgodnie z kt贸rymi funkcjonuje Sklep internetowy dost臋pny za po艣rednictwem strony internetowej www.oliviaplum.pl , prowadzony przez Kanu Nature sp. z o.o. z siedzib膮 w聽 艢wieszynie, 艢wieszyno 39 76-024 艢wieszyno, wpisan膮 do Rejestru Przedsi臋biorc贸w w Sadzie Rejonowym w Koszalinie - IX Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem 0000630060, NIP 4990658610, REGON 365030389.

Je偶eli chcesz si臋 z nami skontaktowa膰 w jakiejkolwiek sprawie zwi膮zanej z funkcjonowaniem naszego Sklepu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: hello@oliviaplum.com. Je偶eli chcia艂by艣 skontaktowa膰 si臋 z nami w formie pisemnej napisz do nas na adres: Kanu Nature sp. z o.o. 艢wieszyno 39, 76-024 艢wieszyno.

聽搂1 Definicje

 1. Adres pocztowy 鈥 po艂o偶enie w miejscowo艣ci (w przypadku miejscowo艣ci podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowo艣ci niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowo艣ci i numer nieruchomo艣ci), kod pocztowy oraz miejscowo艣膰.
 2. Adres reklamacyjny: Kanu Nature sp. z o.o. 艢wieszyno 39, 76-024 艢wieszyno, tel. 94 346 58 68.
 3. Cena 鈥 cena, kt贸r膮 Klient zobowi膮zuje si臋 ui艣ci膰 na rzecz Sprzedaj膮cego w zamian za przeniesienie w艂asno艣ci Produktu na Klienta lub dostarczenie tre艣ci cyfrowych i udzielenia licencji przez Sprzedaj膮cego na rzecz Klienta (w przypadku Produktu elektronicznego). Cena Produktu podana w Sklepie jest wyra偶ona w walucie polskiej lub w euro (w zale偶no艣ci od ustawie艅 strony Sklepu Internetowego wybranych przez Klienta) oraz jest cen膮 brutto, tzn. uwzgl臋dniaj膮c膮 wszelkie obowi膮zuj膮ce podatki. Cena nie zawiera koszt贸w Dostawy.
 4. Czat na 偶ywo 鈥 Us艂uga Elektroniczna 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋 w postaci formularza elektronicznego udost臋pnionego na stronie www.oliviaplum.pl za pomoc膮 kt贸rego Klient ma mo偶liwo艣膰 skontaktowania si臋 ze Sprzedaj膮cym w czasie rzeczywistym.
 5. Dostawa 鈥 rodzaj us艂ugi przewozowej wraz z okre艣leniem przewo藕nika i kosztu wymieniona w zak艂adce Dostawa.
 6. Dow贸d zakupu 鈥 faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustaw膮 o podatku od towar贸w i us艂ug z dnia 11 marca 2004 roku z p贸藕niejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Dzie艅 roboczy - dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wyj膮tkiem dni, kt贸re s膮 uznane za ustawowo wolne od pracy.
 8. Formularz kontaktowy - Us艂uga Elektroniczna 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋 w postaci formularza elektronicznego udost臋pnionego na stronie www.oliviaplum.pl , za pomoc膮 kt贸rego osoba ma mo偶liwo艣膰 skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedaj膮cym.
 9. Formularz rejestracji 鈥 Us艂uga Elektroniczna 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋 w postaci formularza elektronicznego udost臋pnionego na stronie www.oliviaplum.pl , za pomoc膮 kt贸rego, Klient ma mo偶liwo艣膰 stworzy膰 swoje indywidualne Konto.
 10. Formularz Zam贸wienia 鈥 Us艂uga Elektroniczna 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋 w postaci formularza elektronicznego udost臋pnionego na stronie www.oliviaplum.pl , za pomoc膮 kt贸rego Klient ma mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia Zam贸wienia oraz zawarcia Umowy sprzeda偶y produkt贸w fizycznych lub Umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowych w postaci Produkt贸w elektronicznych.
 11. Karta Produktu 鈥 pojedyncza podstrona Sklepu zawieraj膮ca informacje o pojedynczym Produkcie.
 12. Klient/Us艂ugobiorca 鈥 osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych (w okre艣lonych przez prawo przypadkach tak偶e osoba posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych), osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, a tak偶e osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, a kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra zamierza zawrze膰 lub zawar艂a Umow臋 sprzeda偶y produkt贸w fizycznych lub Umow臋 o dostarczenie tre艣ci cyfrowych w postaci Produkt贸w elektronicznych ze Sprzedaj膮cym albo kt贸ra zamierza korzysta膰 lub korzysta z Us艂ugi Elektronicznej.
 13. Konsument 鈥 osoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮 (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego).
 14. Koszyk 鈥 lista Produkt贸w sporz膮dzona z oferowanych w Sklepie Produkt贸w na podstawie wyboru Klienta.
 15. Konto - Us艂uga Elektroniczna 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋, kt贸ra zostaje zabezpieczona loginem oraz has艂em ustalonymi indywidualnie przez Klienta, stanowi膮ca zbi贸r danych w systemie teleinformatycznym oraz umo偶liwiaj膮ca gromadzenie i dost臋p do danych wprowadzonych przez Klienta, w tym danych o dotychczas z艂o偶onych przez Klienta Zam贸wieniach, statusie aktualnie z艂o偶onych Zam贸wie艅 czy korzystaniu z Subskrypcji Produktu.
 16. Miejsce wydania Produktu fizycznego 鈥 Adres pocztowy lub Punkt odbioru wskazane przez Klienta w Zam贸wieniu.
 17. Moment wydania rzeczy 鈥 moment, w kt贸rym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Produkt w posiadanie. Osob膮 trzeci膮 nie jest przewo藕nik.
 18. Newsletter 鈥 nieodp艂atna Us艂uga Elektroniczna 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋 w postaci przesy艂ania drog膮 elektroniczn膮 na podany przez Klienta adres e-mail informacji handlowych dotycz膮cych Produkt贸w, nowo艣ci, bestseller贸w, promocji w Sklepie, kodach rabatowych, dzia艂alno艣ci Sklepu lub Sprzedaj膮cego, ciekawych wydarze艅, nowych tre艣ci na blogu, a tak偶e informacje o charakterze remarketingowym, takie jak wiadomo艣ci powitalne po zakupie, informacje o pozostawionym w koszyku produkcie itp. Newslettery przesy艂ane s膮 cyklicznie lub po up艂ywie pewnego czasu od pozostawienia produktu w koszyku, zakupu lub wizyty w Sklepie, przegl膮dania danego produktu. Do ich wysy艂ania mog膮 by膰 wykorzystywane automatyczne systemy wywo艂uj膮ce. Newsletter jest us艂ug膮 艣wiadczon膮 przez czas nieokre艣lony, a Klient/Us艂ugobiorca ma prawo w ka偶dym czasie zrezygnowa膰 z korzystania z niej.
 19. P艂atno艣膰 鈥 zap艂ata za Produkt i Dostaw臋 (dotyczy Produkt贸w fizycznych).
 20. Produkt 鈥 produkt dost臋pny w Sklepie (zar贸wno produkt stanowi膮cy rzecz ruchom膮, b臋d膮cy produktem fizycznym jak i produkt elektroniczny np. ebook) mog膮cy stanowi膰 przedmiot Umowy sprzeda偶y lub Umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowych w postaci Produkt贸w elektronicznych zawieranej mi臋dzy Sprzedaj膮cym a Klientem.
 21. Program lojalno艣ciowy 鈥 dzia艂anie prowadzone przez Us艂ugodawc臋 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Skierowane jest do zarejestrowanych Klient贸w posiadaj膮cych Konto, kt贸rzy w zamian za dokonywanie zakup贸w otrzymuj膮 punkty. Punkty naliczane s膮 automatycznie po rozliczeniu zam贸wienia i zostaj膮 przypisane do Konta.
 22. Przedsi臋biorca 鈥 podmiot zawieraj膮cy umow臋 ze Sprzedaj膮cym w ramach prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej.
 23. Przedsi臋biorca na prawach konsumenta 鈥 osoba fizyczna zawieraj膮ca umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej; o kt贸rej mowa w art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) oraz art. 576 (5) Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Prawa konsumenckiego.
 24. Punkt odbioru 鈥 miejsce wydania Produktu fizycznego nieb臋d膮ce Adresem pocztowym Klienta, wymienione w zestawieniu udost臋pnionym przez Sprzedaj膮cego w Sklepie.
 25. Sklep 鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem www.oliviaplum.pl , za po艣rednictwem kt贸rego Klient mo偶e z艂o偶y膰 Zam贸wienie.
 26. Termin realizacji 鈥 podana na Karcie Produktu liczba Dni roboczych okre艣laj膮ca termin realizacji Zam贸wienia.
 27. Umowa o dostarczenie tre艣ci cyfrowych 鈥 umowa zawierana z wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 i dotycz膮ca dostarczenia przez Sprzedaj膮cego na rzecz Klienta tre艣ci cyfrowych (np. ebooka) za zap艂at膮 Ceny.
 28. Umowa sprzeda偶y 鈥 umowa zawierana na odleg艂o艣膰 w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsument贸w oraz w odpowiednim zakresie w przypadku Przedsi臋biorc贸w na prawach konsumenta i umowa sprzeda偶y w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Przedsi臋biorc贸w.
 29. Us艂uga elektroniczna 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, dost臋pna za po艣rednictwem strony internetowej www.oliviaplum.pl m.in.: Formularz rejestracji, Konto, Formularz Zam贸wienia, Newsletter, Formularz kontaktowy dla firm, Czat na 偶ywo.
 30. Wada 鈥 zar贸wno wada fizyczna, jak i wada prawna Produktu.
 31. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta z艂o偶one za po艣rednictwem Sklepu, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Klientem a Sprzedaj膮cym lub Umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowych.

聽搂2 Warunki og贸lne dotycz膮ce Umowy sprzeda偶y i Produkt贸w

 1. Umowa zawierana jest w j臋zyku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem bez uszczerbku dla ochrony, jak膮 zapewniaj膮 Konsumentom i Przedsi臋biorcom na prawach konsumenta bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy pa艅stwa miejsca ich zwyk艂ego pobytu.
 2. Stronami Umowy sprzeda偶y s膮 Sprzedaj膮cy oraz Klient. Na podstawie Umowy sprzeda偶y Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do przeniesienia na Klienta w艂asno艣ci Produktu oraz do dostarczenia go Klientowi zgodnie z Umow膮 sprzeda偶y, a Klient zobowi膮zuje si臋 do zap艂aty Sprzedaj膮cemu Ceny Produktu i koszt贸w Dostawy oraz do odebrania Produktu.
 3. W celu z艂o偶enia Zam贸wienia (niezale偶nie od rodzaju Produktu), nie jest konieczne posiadanie przez Klienta Konta. Wystarczaj膮cym w tym wypadku jest wype艂nienie Formularza Zam贸wienia. Je偶eli jednak Klient zdecyduje si臋 na skorzystanie z Subskrypcji Produktu fizycznego, koniecznym jest w贸wczas za艂o偶enie przez Klienta indywidualnego Konta.
 4. Sprzedaj膮cy mo偶e dokonywa膰 zmian Cen Produkt贸w, wprowadza膰 nowe Produkty do oferty w Sklepie, a tak偶e przeprowadza膰 akcje promocyjne. Zmiana Ceny, dokonana przez Sprzedaj膮cego nie ma wp艂ywu na Zam贸wienia z艂o偶one przed wej艣ciem w 偶ycie zmiany Ceny.
 5. Sprzedaj膮cy jest zobowi膮zany do 艣wiadczenia us艂ug i dostarczania Produkt贸w wolnych od jakichkolwiek Wad.
 6. Sprzedaj膮cy zastrzega, 偶e nie prowadzi za po艣rednictwem Sklepu sprzeda偶y hurtowej Produkt贸w, jak r贸wnie偶 sprzeda偶y Produkt贸w w celu dalszej ich odsprzeda偶y.
 7. W przypadku dokonania Zam贸wienia, kt贸rego przedmiotem s膮 zar贸wno Produkty fizyczne, jak i Produkty elektroniczne, dochodzi do zawarcia kilku um贸w okre艣lonego rodzaju odpowiadaj膮cych przedmiotowi Zam贸wienia.
 8. Je偶eli okre艣lony zosta艂 inny termin dostarczenia/przekazania Produktu, to Klienta obowi膮zuje termin wskazany przez Sprzedaj膮cego na stronie sprzeda偶owej produktu/Karcie Produktu (np. przedsprzeda偶).
 9. Produkty fizyczne mog膮 posiada膰 gwarancj臋 producenta lub innego podmiotu. W wypadku Produkt贸w obj臋tych gwarancj膮 informacja dotycz膮ca istnienia i tre艣ci gwarancji oraz czasu, na jaki zosta艂a udzielona, b臋dzie wskazana m.in. w opisie Produktu na stronie internetowej Sklepu.

聽搂3 Zawarcie Umowy sprzeda偶y i realizacja Zam贸wienia

 1. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰聽 w sklepie internetowym za po艣rednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob臋 pod warunkiem dost臋pno艣ci Strony Internetowej.聽
 2. Z艂o偶enie zam贸wienia jest mo偶liwe po:
  1. prawid艂owym wype艂nieniu formularza rejestracyjnego znajduj膮cego si臋 na stronie Sklepu i za艂o偶eniu Konta w Sklepie, je艣li Klient wyrazi ch臋膰 dokonania rejestracji;
  2. zapoznaniu si臋 i zaakceptowaniu regulaminu;
  3. wykonaniu nast臋puj膮cych czynno艣ci聽
   1. dodanie do Koszyka Produktu/贸w;
   2. wyb贸r rodzaju Dostawy;
   3. wyb贸r rodzaju P艂atno艣ci;
   4. wyb贸r Miejsca wydania Produktu;
   5. potwierdzenia z艂o偶enia w Sklepie Zam贸wienia poprzez u偶ycie przycisku 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥.
 3. Zawarcie Umowy sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedaj膮cym nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia. Po otrzymaniu Zam贸wienia Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie przesy艂a potwierdzenie jego z艂o偶enia na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w trakcie sk艂adania Zam贸wienia. Potwierdzenie Zam贸wienia stanowi o艣wiadczenie o przyj臋ciu Zam贸wienia przez Sprzedaj膮cego. Z chwil膮 otrzymania tej wiadomo艣ci przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy sprzeda偶y.
 4. Rozpocz臋cie realizacji Zam贸wienia Klienta p艂atnego za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznej nast臋puje po zawarciu Umowy sprzeda偶y i zaksi臋gowaniu P艂atno艣ci Klienta na koncie Sprzedaj膮cego lub operatora p艂atno艣ci. W sytuacji, gdy p艂atno艣膰 nie zosta艂a dokonana, Zam贸wienie uwa偶a si臋 za wycofane, a gdy Sprzedaj膮cy potwierdzi艂 ju偶 przyj臋cie Zam贸wienia - Umowa sprzeda偶y ulega rozwi膮zaniu.
 5. Je偶eli Towar jest niedost臋pny, Sklep Internetowy poinformuje o tym Klienta. Sklep Internetowy ma w takim przypadku prawo do odst膮pienia od Umowy, a je偶eli Klient zap艂aci艂 za Towar Sklep Internetowy dokona zwrotu pieni臋dzy w ci膮gu 14 dni na konto bankowe wskazane przez Klienta.
 6. W przypadku czasowej niedost臋pno艣ci Towaru, Sklep Internetowy mo偶e zaproponowa膰 zakup innego lub wysy艂k臋 zam贸wionego Towaru w p贸藕niejszym terminie, o ile Klient wyrazi na to zgod臋. Brak zgody Klienta zobowi膮zuje sprzedawc臋 do niezw艂ocznego zwrotu otrzymanych pieni臋dzy,
  w terminie nie p贸藕niejszym ni偶 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Klienta.
 7. Zakupiony Produkt fizyczny jest wysy艂any wybranym przez Klienta rodzajem Dostawy do wskazanego przez Klienta w Zam贸wieniu Miejsca wydania Produktu.
 8. Sprzedaj膮cy wystawia i przekazuje Klientom faktury w formie elektronicznej. Klient poprzez akceptacj臋 niniejszego Regulaminu wyra偶a zgod臋 na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. W przypadku konieczno艣ci wystawienia faktury koryguj膮cej, faktura zostanie wystawiona przez Sprzedaj膮cego wraz ze zwrotem p艂atno艣ci na rachunek bankowy Klienta. Faktura koryguj膮ca zostanie wys艂ana do Klienta drog膮 elektroniczn膮 na adres poczty elektronicznej, podany podczas sk艂adania Zam贸wienia, na co Klient wyra偶a zgod臋.

聽搂4 Wysy艂ka Produktu fizycznego w ramach Subskrypcji Produktu

 1. Klient dokonuj膮c Zam贸wienia Produkt贸w fizycznych mo偶e wybra膰 tzw. subskrypcj臋 czyli wysy艂k臋 cykliczn膮 produktu. Polega ona na z艂o偶eniu Zam贸wienia, kt贸re z wybran膮 przez Klienta cz臋stotliwo艣ci膮 ( co 30, 60 lub 90 dni), odnawia si臋 bez konieczno艣ci sk艂adania przez Klienta kolejnych zam贸wie艅.聽
 2. W celu skorzystania z Subskrypcji Produktu konieczna jest rejestracja Klienta poprzez za艂o偶enie indywidualnego Konta.
 3. Klient mo偶e w ka偶dym czasie edytowa膰 lub te偶 anulowa膰 Subskrypcj臋 Produktu. Edycja subskrypcji mo偶e polega膰 na zmianie Miejsca wydania Produktu, terminu dostarczenia kolejnej przesy艂ki czy dowolnej zmianie listy Produkt贸w.
 4. Subskrypcja Produktu umo偶liwia Klientowi mo偶liwo艣膰 nabycia Produktu za ni偶sz膮 Cen臋 w por贸wnaniu do Ceny Produktu obj臋tego Zam贸wieniem z wysy艂k膮 jednorazow膮 - co jest jednoznacznie przedstawione na Karcie Produktu.
 5. Klient wybieraj膮c us艂ug臋 Subskrypcji Produktu wyra偶a zgod臋 na cykliczne pobieranie przez operatora p艂atno艣ci (Stripe) z karty p艂atniczej Klienta Ceny Produkt贸w podlegaj膮cych Subskrypcji oraz koszt贸w Dostawy (o ile Dostawa b臋dzie odp艂atna). Cena wraz z kosztami Dostawy (o ile Dostawa b臋dzie odp艂atna) b臋dzie pobierana przez operatora p艂atno艣ci zgodnie z wybran膮 przy sk艂adaniu Zam贸wienia cz臋stotliwo艣ci膮 wysy艂ki w dacie odpowiadaj膮cej dniu ustawienia Subskrypcji Produktu. Cz臋stotliwo艣膰 wysy艂ki mo偶e zosta膰 przez Klienta zmodyfikowana w ka偶dym momencie.
 6. Klient w ramach us艂ugi p艂atno艣ci cyklicznych ma mo偶liwo艣膰 wpisania danych karty i zlecenia sta艂ego polecania zap艂aty. Dane karty b臋d膮 przechowywane przez operatora P艂atno艣ci (Stripe). Operator p艂atno艣ci po艣rednicz膮c w dokonaniu p艂atno艣ci udost臋pnia narz臋dzie Token (wirtualny identyfikator karty), umo偶liwiaj膮ce przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomoc膮台 kt贸rego Klient cyklicznie dokonuje p艂atno艣ci na rzecz Sprzedaj膮cego.
 7. Klient mo偶e w ka偶dym momencie zrezygnowa膰 z us艂ugi Subskrypcji Produktu, bez konieczno艣ci zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia - wystarczy, 偶e na swoim Koncie zaznaczy odpowiedni膮 opcj臋 w zak艂adce 鈥濼woje subskrypcje鈥.

聽搂5 Sposoby P艂atno艣ci

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowi膮 ceny brutto i nie zawieraj膮 informacji odno艣nie koszt贸w Dostawy, kt贸re Klient b臋dzie zobowi膮zany ponie艣膰 w zwi膮zku z Umow膮 Sprzeda偶y, o kt贸rych Klient b臋dzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i sk艂adaniu Zam贸wienia.
 2. Dost臋pne w Sklepie metody P艂atno艣ci s膮 nast臋puj膮ce:
  a. P艂atno艣膰 elektroniczna za po艣rednictwem systemu szybkiej p艂atno艣ci online Przelewy24 (p艂atno艣膰 online) obs艂ugiwanego przez firm臋 PayPro - PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅, wpisany do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  b. P艂atno艣膰 kart膮 debetow膮 lub kredytow膮 za po艣rednictwem Stripe z siedzib膮 g艂贸wn膮 w San Francisco, CA 94103, United States, 510 Townsend St. Sprzedaj膮cy nie obs艂uguje ani nie zapisuje jakichkolwiek danych karty (debetowej lub kredytowej) Klienta.
  1. Za po艣rednictwem systemu PayPal
 3. Zobowi膮zanie Klienta do zap艂aty w przypadkach, o kt贸rych mowa w ust. 1 powy偶ej jest wykonane z chwil膮 zaksi臋gowania wp艂aty na rachunku bankowym operatora p艂atno艣ci.
 4. W przypadku, gdy Sprzedaj膮cy umo偶liwi skorzystanie z us艂ugi p艂atno艣ci online realizowanej przez innego operatora p艂atno艣ci ni偶 podmioty wskazane powy偶ej, informacja taka b臋dzie wskazana w odpowiedniej zak艂adce P艂atno艣ci na stronie oliviaplum.pl.
 5. W przypadku wyst膮pienia konieczno艣ci zwrotu 艣rodk贸w za transakcj臋 dokonan膮 przez Klienta kart膮 p艂atnicz膮 zwrot 艣rodk贸w nast膮pi na rachunek bankowy przypisany do karty p艂atniczej Klienta, z kt贸rej dokonano uprzednio P艂atno艣ci.

聽搂6 Dostawa聽

 1. Miejsce wydania Produktu wybrane przez Klienta mo偶e znajdowa膰 si臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z informacjami w zak艂adce Dostawy znajduj膮cej si臋 na stronie internetowej.
 2. Sprzedaj膮cy umo偶liwia Klientom dostaw臋 Produkt贸w na terytorium Polski za po艣rednictwem firm kurierskich: DPD lub odbi贸r w punktach odbioru Inpost
 3. Dostawa Produktu jest odp艂atna, chyba 偶e co innego wynika z Umowy sprzeda偶y.
 4. Czas realizacji Zam贸wienia (dor臋czenia Produktu) od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji p艂atno艣ci wynosi do 7 Dni roboczych w przypadku przesy艂ki krajowej, chyba 偶e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk艂adania Zam贸wienia podano kr贸tszy termin.聽 W przypadku Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin, kt贸ry jednak nie mo偶e przekroczy膰 20 Dni Roboczych. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 liczy od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

聽搂7 Prawo odst膮pienia od umowy

 1. Konsumentowi, przys艂uguje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odst膮pienia od umowy, bez podania przyczyny.
 2. Termin odst膮pienia od umowy wynosi 14 dni, a jego bieg rozpoczyna si臋:
  1) dla Umowa sprzeda偶y鈥 od obj臋cia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik, a w przypadku umowy, kt贸ra polega na regularnym dostarczaniu Produkt贸w przez czas oznaczony 鈥 od obj臋cia w posiadanie pierwszego z Produkt贸w,
  2) dla pozosta艂ych um贸w 鈥 od dnia zawarcia umowy.
  Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.
 3. Prawo odst膮pienia mo偶e zosta膰 zrealizowane poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail zawieraj膮cej jednoznaczne o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy na adres: hello@oliviaplum.com. Klient mo偶e skorzysta膰 z przyk艂adowego formularza odst膮pienia (Za艂膮cznik nr 1 ), jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 4. Je偶eli Konsument skorzysta艂 z mo偶liwo艣ci z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu drog膮 elektroniczn膮, Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie przesy艂a Konsumentowi potwierdzenie otrzymania jego o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej. W przypadku odst膮pienia od umowy, Umowa sprzeda偶y jest uwa偶ana za niezawart膮.
 5. Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Produkt Sprzedaj膮cemu niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy sprzeda偶y. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Produktu przed jego up艂ywem. Koszt zwrotu Produktu obci膮偶a Konsumenta.聽
 6. Konsument odsy艂a Produkty b臋d膮ce przedmiotem Umowy sprzeda偶y, od kt贸rej odst膮pi艂 na adres: Kanu Nature sp. z o.o., 艢wieszyno 39, 76-024 艢wieszyno.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y, zwr贸ci膰 Klientowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta, je偶eli Konsument ten koszt poni贸s艂. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odes艂ania Towaru, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 9. Sprzedaj膮cy dokonuje zwrotu P艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 Konsument dla danego Zam贸wienia, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b p艂atno艣ci, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.聽

聽搂8 Reklamacja Produkt贸w

 1. Klientowi przys艂uguje prawo do z艂o偶enia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodno艣ci dostarczonego Towaru z umow膮. Poczynaj膮c od dnia 25 grudnia 2014 roku Klient uprawniony b臋dzie do z艂o偶enia reklamacji w przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej dostarczonego Towaru.
 2. Klientowi przys艂uguje r贸wnie偶 prawo do z艂o偶enia reklamacji w przypadku zaistnienia problem贸w wywo艂anych niew艂a艣ciwym dzia艂aniem oprogramowania sklepu.
 3. Klienci powinni kierowa膰 ewentualne reklamacje za po艣rednictwem poczty na adres: Kanu Nature sp. z o.o., 艢wieszyno 39, 76-024 艢wieszyno z dopiskiem 鈥濻klep internetowy 鈥 reklamacje鈥 lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres e-mail: hello@oliviaplum.com.
 4. Reklamacja winna zawiera膰 co najmniej: dane osobowe Klienta, dane kontaktowe, opis stwierdzonej wady Towaru lub nieprawid艂owo艣ci w dzia艂aniu oprogramowania sklepu, tre艣膰 偶膮da艅 reklamuj膮cego. Je艣li reklamacja dotyczy zakupionych w sklepie Towar贸w 鈥 Klient winien przes艂a膰 na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, wskazany powy偶ej w pkt 3 regulaminu.
 5. Reklamacje rozpatrywane b臋d膮 najp贸藕niej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawc臋 reklamacji. Je艣li reklamowany Towar zostanie przes艂any do Sprzedawcy w terminie p贸藕niejszym, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od daty nades艂ania reklamowanego Towaru.
 6. W przypadku uwzgl臋dnienia reklamacji, reklamowany Towar zostanie stosownie do dyspozycji Klienta wymieniony na wolny od wad, nast膮pi obni偶enie jego ceny lub zwrot ceny kupna (odst膮pienie od umowy przez Klienta). W przypadku Towar贸w kosmetycznych niemo偶liwe jest dokonanie w reklamowanych Towarach usuni臋cia ewentualnej wady Towaru (naprawa Towaru) i tej tre艣ci 偶膮danie reklamacyjne Klienta nie b臋dzie mog艂o by膰 uwzgl臋dnione.
 7. W przypadku nie uwzgl臋dnienia reklamacji, Towar zostanie odes艂any wraz z opini膮 co do niezasadno艣ci reklamacji.
 8. Klientowi przys艂uguje prawo wniesienia reklamacji w przypadku wykrycia wady nabytego Towaru przed up艂ywem 2 lat od dnia wydania tego Towaru Klientowi. Roszczenie Klienta o wymian臋 nabytego Towaru na wolny od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku, licz膮c od dnia stwierdzenia wady, nie wcze艣niej jednak ni偶 przed up艂ywem 2 lat od dnia wydania Towaru klientowi. W tym samym terminie Klient mo偶e r贸wnie偶 z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny z powodu wady zakupionego Towaru. Je偶eli Klient 偶膮da艂 wymiany Towaru na wolny od wad, bieg terminu do z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny rozpoczyna si臋 z chwil膮 bezskutecznego up艂ywu terminu do wymiany Towaru.
 9. W przypadku Klienta b臋d膮cego przedsi臋biorc膮 Klient traci uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli nie zbada艂 towaru w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi艂 niezw艂ocznie Sprzedawcy o wadzie towaru, a w przypadku, gdy wada wysz艂a na jaw dopiero p贸藕niej 鈥 je偶eli nie zawiadomi艂 Sprzedawcy o wadzie Towaru niezw艂ocznie po jej stwierdzeniu.
 10. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca si臋 aby Klient sporz膮dzi艂 w obecno艣ci kuriera protok贸艂 szkody.
 11. Pozas膮dowe sposoby rozstrzygania spor贸w:
  1. informujemy, 偶e Klientowi b臋d膮cemu konsumentem przys艂uguje mo偶liwo艣膰 skorzystania z nast臋puj膮cych, pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszcze艅:
   1. mo偶liwo艣膰 zwr贸cenia si臋 z wnioskiem o przeprowadzenie post臋powania w sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 wrze艣nia 2016 r. o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojew贸dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/);
   2. wyst膮pienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Sta艂y Polubowny S膮d Konsumencki dzia艂aj膮cy przy odpowiednim Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html);
   3. zwr贸cenie si臋 do Miejskiego Rzecznika Praw Konsument贸w o pomoc w zakresie ochrony interes贸w i praw konsument贸w (np. https://www.bip.krakow.pl/?id=400).
   4. Bezp艂atn膮 pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interes贸w 艣wiadcz膮 tak偶e organizacje spo艂eczne, takie jak m.in. Federacja Konsument贸w (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
  2. jednocze艣nie informujemy, 偶e powy偶sze post臋powanie ma charakter dobrowolny i obie strony musz膮 wyrazi膰 na nie zgod臋.
  3. klient b臋d膮cy konsumentem, jest tak偶e uprawniony do skorzystania z pozas膮dowego sposobu rozpatrywania spor贸w i dochodzenia roszcze艅 w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany Rozporz膮dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej 鈥濺OZPORZ膭DZENIEM W SPRAWIE ODR鈥.
  4. platforma ODR jest interaktywnym narz臋dziem udost臋pnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomoc膮 kt贸rego mo偶na z艂o偶y膰 skarg臋. Poni偶ej zamieszczamy lik do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr. Stosownie do Art. 1 Rozporz膮dzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udost臋pnienie konsumentom narz臋dzia u艂atwiaj膮cego niezale偶ne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozas膮dowe rozstrzyganie przez internet spor贸w mi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na terytorium Unii Europejskiej.
  5. adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest nast臋puj膮cy: hello@oliviaplum.com .

聽聽搂9 Opinie w sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma mo偶liwo艣膰 dobrowolnego i nieodp艂atnego wystawienia opinii dotycz膮cej zakup贸w dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii mo偶e by膰 ocena lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. W celu dodania opinii w sklepie internetowym Klient musi poda膰 sw贸j e-mail adres.
 3. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysy艂a do Klienta wiadomo艣膰 e- mail z pro艣b膮 o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umo偶liwiaj膮cego jej wystawienie 鈥 formularz online umo偶liwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotycz膮ce zakup贸w, ich ocen臋.
 4. Opinia mo偶e by膰 wystawiona jedynie przez Klienta, kt贸ry dokona艂 zakup贸w w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Opinie mog膮 pojawi膰 si臋 w Sklepie Internetowym z op贸藕nieniem do 2 tygodni od jej dodania.
 5. Wystawione przez Klienta opinie s膮 publikowane przez Sprzedawc臋 w Sklepie Internetowym i s膮 dost臋pne dla wszystkich odwiedzaj膮cych Sklep Internetowy.
 6. Wystawienie opinii nie mo偶e by膰 wykorzystywany przez Klienta do dzia艂a艅 bezprawnych, w szczeg贸lno艣ci do dzia艂a艅 stanowi膮cych czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy te偶 dzia艂a艅 naruszaj膮cych dobra osobiste, prawa w艂asno艣ci intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub os贸b trzecich.
 7. Opinia mo偶e by膰 wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produkt贸w w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych um贸w sprzeda偶y w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie mo偶e by膰 tak偶e sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez wzgl臋du na podstaw臋 zatrudnienia.
 8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klient贸w oraz nie zniekszta艂ca opinii lub rekomendacji Klient贸w w celu promowania swoich Produkt贸w. Sprzedawca udost臋pnia opinie zar贸wno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udost臋pnia sponsorowanych opinii.

聽搂10 Program lojalno艣ciowy

 1. Uczestnikiem Programu lojalno艣ciowego mo偶e by膰 ka偶dy Klient posiadaj膮cy Konto.

2.Punkty zbierane przez Klienta w ramach Programu lojalno艣ciowego przypisane s膮 do do jego Konta i nie mog膮 zosta膰 przekazane innemu Klientowi.

 1. Lista punktowa okre艣laj膮ca przelicznik liczby punkt贸w na korzy艣ci (promocje, rabaty, zni偶ki itd) zosta艂a zaprezentowana w zak艂adce Program Lojalno艣ciowy.

搂11 Postanowienia dotycz膮ce przedsi臋biorc贸w

 1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte s膮 skierowane i tym samym wi膮偶膮 wy艂膮cznie Klienta lub Us艂ugobiorc臋 nieb臋d膮cego konsumentem, a od dnia 30 grudnia 2021 r. i dla um贸w zawartych od tego dnia nieb臋d膮cego tak偶e osob膮 fizyczn膮 zawieraj膮c膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.
 2. Sprzedawcy przys艂uguje prawo odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst膮pienie od Umowy Sprzeda偶y w tym wypadku mo偶e nast膮pi膰 bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta 偶adnych roszcze艅 w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za Produkt lub braku zgodno艣ci Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y zostaje wy艂膮czona.聽
 4. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 5. Sprzedawca ma prawo ograniczy膰 dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci i to niezale偶nie od wybranego przez Klienta sposobu p艂atno艣ci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda偶y.
 6. Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie Us艂ugobiorcy stosownego o艣wiadczenia.
 7. Odpowiedzialno艣膰 Us艂ugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta, bez wzgl臋du na jej podstaw臋 prawn膮, jest ograniczona 鈥 zar贸wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r贸wnie偶 za wszelkie roszczenia w sumie 鈥 do wysoko艣ci zap艂aconej ceny oraz koszt贸w dostawy z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y, nie wi臋cej jednak ni偶 do kwoty jednego tysi膮ca z艂otych. Ograniczenie kwotowe, o kt贸rym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszcze艅 kierowanych przez Us艂ugobiorc臋/Klienta w stosunku do Us艂ugodawcy/Sprzedawcy, w tym tak偶e w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzeda偶y lub niezwi膮zanych z Umow膮 Sprzeda偶y. Us艂ugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci. Sprzedawca nie ponosi tak偶e odpowiedzialno艣ci za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.
 8. Wszelkie spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮/Us艂ugodawc膮 a Klientem/Us艂ugobiorc膮 zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy/Us艂ugodawcy.

搂12 Postanowienia ko艅cowe

 1. Wszystkie tre艣ci udost臋pnione na stronie www.oliviaplum.pl stanowi膮 przedmiot praw autorskich przys艂uguj膮cych Us艂ugodawcy lub podmiotom, od kt贸rych Us艂ugodawca uzyska艂 zgod臋 na zamieszczenie ich na stronie internetowej. Prawa te podlegaj膮 ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci ww. tre艣ci, bez uzyskania zgody Us艂ugodawcy w formie pisemnej pod rygorem聽
 2. Odpowiedzialno艣膰 Sprzedaj膮cego w stosunku do Klienta, kt贸ry nie jest Konsumentem ani Przedsi臋biorc膮 na prawach konsumenta jest ograniczona do wysoko艣ci zap艂aconej Ceny oraz koszt贸w dostawy z tytu艂u Umowy sprzeda偶y jednak nie wi臋cej ni偶 do kwoty 1.000 z艂. Przy czym Sprzedaj膮cy w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialno艣膰 tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzeda偶y i nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci.
 3. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z wa偶nych przyczyn. Przez wa偶ne przyczyny rozumie si臋:
  a. wym贸g dostosowania postanowie艅 Regulaminu do obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa lub/i decyzji uprawnionych w艂adz publicznych reguluj膮cych 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedaj膮cego wp艂ywaj膮cych na wzajemne prawa i obowi膮zki okre艣lone w umowie zawieranej pomi臋dzy Klientem a Sprzedaj膮cym;
  b. zmian臋 interpretacji przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa (maj膮c膮 wp艂yw na tre艣膰 Regulaminu) wskutek orzecze艅 s膮d贸w, decyzji, rekomendacji lub zalece艅 w艂a艣ciwych w danym zakresie urz臋d贸w lub organ贸w;
  c. popraw臋 obs艂ugi Klienta;
  d. rozbudow臋 i/lub zmian臋 funkcjonalno艣ci Sklepu;
  e. wprowadzanie nowych us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 i/lub zmiana warunk贸w technicznych i/lub technologicznych 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (w tym aktualizacji wymaga艅 technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  f. konieczno艣膰 usuni臋cia b艂臋d贸w i/lub omy艂ek pisarskich znajduj膮cych si臋 w tre艣ci Regulaminu;
  g. zmian臋 danych Sprzedaj膮cego (w tym danych teleadresowych, nazw, adres贸w elektronicznych czy aktualizacja link贸w zamieszczonych w tre艣ci Regulaminu) lub innych danych wskazanych w Regulaminie.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w 偶ycie z up艂ywem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu z wa偶nych powod贸w w zakresie 艣wiadczenia us艂ug o charakterze ci膮g艂ym (np. Konto), Us艂ugodawca za po艣rednictwem poczty elektronicznej informuje o tym fakcie Us艂ugobiorc臋, kt贸ry w ci膮gu 14 dni od dnia poinformowania o tej zmianie mo偶e wypowiedzie膰 zawart膮 w tym zakresie umow臋 z Us艂ugodawc膮.
 5. Ka偶dorazowo o zmianie tre艣ci Regulaminu Us艂ugodawca informuje na swojej stronie internetowej za pomoc膮 odpowiedniego komunikatu.
 6. Tre艣ci udost臋pniane na stronie przez Us艂ugodawc臋 w postaci artyku艂贸w, wpis贸w czy innych form i materia艂贸w nie stanowi膮 porady prawnej jak r贸wnie偶 jakiejkolwiek porady specjalistycznej, w tym medycznej. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za wykorzystanie przez Us艂ugobiorc臋 ww. tre艣ci.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj膮 przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu cywilnego oraz Prawa konsumenckiego.
 8. Regulamin obowi膮zuje od dnia 3.01 2023 roku.

Za艂膮cznik 1 : Formularz odst膮pienia od umowy聽

Za艂膮cznik 2: Formularz reklamacyjny produktu聽

Poprzedni Regulamin tutaj